Skip to main content

Czym jest system ERP?

ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) jest najczęściej wykorzystywany do celów logistyki, ale nie tylko. Ich szeroka funkcjonalność operacyjna sprowadza się do formułowania różnorodnych informacji dla czynników zarządczych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Czym jest system ERP

Jakie informacje formułują systemy klasy ERP?

 • informacje do celów strategicznych, planowania podejmowania decyzji na szczeblu zarządu przedsiębiorstwa,
 • informacje do planowania i podejmowania decyzji na szczeblu średniego kierownictwa,
 • informacje potrzebne do realizacji zamówień, obsługi transakcji,
 • informacje do planowania i kontroli przedsiębiorstwa.

Jakie są potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa?

To, jakie dane przedsiębiorstwo ma potrzeby informacyjne zależy od zakresu i charakteru poziomu zarządzania. Poza przepływem materiałowym istotny jest przepływ informacyjny, który również wymaga efektywnego przygotowania i zarządzania. Jednymi z najważniejszych informacji są informacje o przepływie surowców i materiałów potrzebnych do działu zaopatrzenia produkcji, o realizowanych zamówieniach tudzież towarów, które trzeba dostarczyć do klientów. Dlatego komunikacja jest podstawowym elementem obsługi systemów informatycznych, gdyż to ona zapewni szybką i elastyczną wymianę informacji. 

Czym jest system ERP?

System ERP pozwala na minimalizowanie nakładów ponoszonych na działalność dzięki efektywniejszej gospodarce magazynowej oraz stwarza możliwość zarządzania poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.

ERP to termin, który odnosi się do klasy systemów informatycznych, na które składają się inne podsystemy współpracujące ze sobą.

Na system ERP składa się pięć podsystemów:

1. CRM (ang. Customer Relationship Management) - zarządzanie relacjami z klientami,

2. MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning) - planowanie zapotrzebowania materiałowego,

3. HRM (ang. Human Resource Management) - zarządzanie zasobami ludzkimi,

4. FRM (ang. Financial Resource Management) - zarządzanie zasobami finansowymi,

5. SCM (ang. Supply Chain Management) - zarządzanie łańcuchem dostaw.

Funkcje CRM:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych archiwalnych dotyczących kontaktów z klientami,
 • administrację i dzienną organizację zadań,
 • komunikację z rynkiem,
 • dbanie o klienta, który zdecydował się na nasz produkt tudzież usługę,
 • generowanie listy klientów,
 • przygotowanie ofert,
 • wyszukiwanie odpowiednich danych,
 • automatyzacja organizacji i sprzedaży,
 • konfigurowanie zleceń na indywidualne potrzeby klienta,
 • sporządzanie analiz na temat prognozowania sprzedaży i rynku
 • Jakie są korzyści oprogramowania ERP

Funkcje MRP II:

 • planowanie produkcji,
 • planowanie sprzedaży,
 • zarządzanie popytem,
 • pomiar wyników,
 • planowanie potrzeb materiałowych,
 • dokonywanie specyfikacji produktów,
 • sterowanie zleceniami,
 • kontrolowanie produkcji,
 • kontrolowanie zdolności produkcji,
 • sterowanie stanowiskami roboczymi,
 • kupowanie materiałów,
 • planowanie zasobów dystrybucyjnych,
 • możliwość utworzenia interfejsu planowania finansowego.

Funkcje HRM:

 • przeprowadzanie rekrutacji,
 • zarządzanie personelem,
 • trening personalny,
 • tworzenie planu HR,
 • tworzenie systemu nagród i kar,
 • zarządzanie wynagrodzeniami.

Funkcje FRM:

 • zapewnianie struktury płynności,
 • zapewnianie bieżącej płynności,
 • utrzymanie rezerw płynności,
 • zapewnienie finansowania działań inwestycyjnych.

Funkcje SCM:

 • możliwość zoptymalizowania źródła dostaw,
 • ułatwienie planowania popytu na poszczególne wyroby,
 • integrację z rynkami elektronicznymi.

 

Jakie funkcje pełni system ERP?

 • planistyczną, która polega na prognozowaniu zapotrzebowania zależnego i niezależnego,
 • integrującą, która polega na łączeniu systemów przedsiębiorstwa z innymi, zewnętrznymi systemami dostawców, odbiorców,
 • koordynacyjną, która polega na utworzenie harmonogramu produkcji, planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz planowanie sprzedaży,
 • inicjującą, która polega na przetwarzaniu zamówień oraz tworzeniu dokumentów elektronicznych.

Zapotrzebowanie na systemy ERP stało się tak duże, że zaczęto modyfikować je po to, by mogły być uwzględniane także zewnętrzne elementy środowiska biznesowego. Stało się tak, ponieważ większość przedsiębiorstw korzysta z systemów klasy ERP i są one przestarzałe. Zaczęły one więc ewoluować i w taki sposób powstał system ERP II.

Jakie są korzyści systemów klasy ERP w przedsiębiorstwie?

Aby przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjonowało kluczowa jest kontrola na różnych płaszczyznach - takową zapewnia system planowania zasobów przedsiębiorstwa upraszczając i sprowadzając do wersji elektronicznej bardzo ważne procesy. Kolejną zaletą jest elastyczność systemu polegająca na możliwości dowolnej modyfikacji w taki sposób, aby przedsiębiorstwo wykorzystujące system informatyczny mogło dopasować go do siebie i uzyskać jak najlepsze rezultaty. Nie można zapomnieć o tym, że główny napęd do działania działalności to pracownicy. Jednak bez wykorzystywania tych systemów narażeni byliby na wiele pomyłek związanych z działaniem przedsiębiorstwa, co mogłoby spowodować pominięcie któregoś z istotnych procesów. Nieprawidłowości związane z przeoczeniem mogą mieć fatalne skutki, takie jak na przykład spadek sprzedaży lub utrata dobrej renomy przedsiębiorstwa.

Źródło: https://odl.com.pl/czym-sie-rozni-system-erp-od-crm/ 

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.

Najpopularniejsze wpisy:

Najnowsze wpisy:

Najnowsze komentarze:

Treningi z trenerem personalnym są o tyle fajne, że nie tylko dobiera pod nas indywidualnie ...
Większości osób wydaje się, że do chirurga plastycznego idzie się wtedy, kiedy coś nam się ...
Oj, dopiero teraz dowiedziałam się o tym, kim jest event planner i muszę przyznać, że ...
Niewiele mi zostało do ukończenia studiów na AWF i myślę właśnie nad rozpoczęciem pracy jako ...
Bardzo poważnie zastanawiam się nad rozpoczęciem treningów personalnych. Próbowałam już z siłownią, ale motywacja do ...