1 komentarz

Wyższe uczelnie przygotowujące do zawodu nauczycielskiego mają osobny kierunek - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oznacza to, że bardzo istotną sprawą jest uwzględnienie w  kształceniu nauczycieli specyficznej problematyki związanej z pracą z najmłodszymi dziećmi. Dotyczy to wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej w klasach 1-3. W przeciwieństwie do programu studiów przedmiotowych na kierunkach nauczycielskich, treści wprowadzane do nauczania wychowawców przedszkoli mają charakter interdyscyplinarny. Jest to wiedza teoretyczna, a jak w praktyce wygląda praca w przedszkolu, przyszli nauczyciele częściowo przekonują się podczas praktyk studenckich i stażów zawodowych.

Przedszkole Mówiś w Słupsku

Potrzebne umiejętności 

Już na starcie, w pierwszych tygodniach pracy, nauczyciel grupy przedszkolnej musi się samodzielnie zmierzyć z trudnymi obowiązkami. Będzie prowadził zajęcia ogólnorozwojowe z elementami dydaktyki, zajęcia umuzykalniające i ćwiczenia ruchowe. Wiele placówek, tak jak Przedszole Mówiś w Słupsku, zlokalizowane tutaj oferuje rodzicom uczestnictwo ich pociech w takich zajęciach jak terapia logopedyczna, animaloterapia, biofeedback czy lekcje języka angielskiego. Umiejętność prowadzenia tego typu zajeć będzie dla młodego nauczyciela dodatkowym atutem. Uczelnia daje ogólne przygotowanie metodyczne, ale ostateczny efekt zależy od kreatywności nauczyciela i jego motywacji do poszukiwania innowacyjnych form. Do doskonalenia swojej pracy korzysta z własnych doświadczeń, przemyśleń i pomysłów. Jednocześnie stale się doszkala korzystając z literatury fachowej, lub uczestnicząc w dodatkowych kursach. Bardzo przydają się umiejętności plastyczne, przygotowanie muzyczne, lub poznanie charakteru pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Satysfakcja ze stałego podnoszenia swoich kwalifikacji jest dla nauczyciela wychowania przedszkolnego dodatkową motywacją do wykonywania tego zawodu.

Cechy osobowe

Jedną z podstawowych funkcji przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki i pełnego bezpieczeństwa. Praca w przedszkolu wiąże się więc z ogromną odpowiedzialnością za powierzoną nauczycielowi grupę małych dzieci. Niejednokrotnie napotka on na trudne sytuacje, z którymi będzie musiał sobie poradzić. Nauczyciela wychowania przedszkolnego musi cechować poczucie odpowiedzialności i odporność na stres. Ponadto, powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych z dziećmi i ich rodzicami. Dobry kontakt z podopiecznymi jest warunkiem kształtowania swojego autorytetu jako podstawy do skutecznego oddziaływania. Dobra współpraca z rodzicami jest kolejnym źródłem satysfakcji, z powodu włączania się nauczyciela do całokształtu procesu wychowawczego dziecka.

Prywatne przedszkole Słupsk

Doskonalenie zawodowe

O ile na co dzień nauczyciel jest sam z grupą dzieci, to w razie wątpliwości lub trudności może liczyć na pomoc osób z dłuższym stażem. Organizowane są różne konferencje metodyczne i indywidualne konsultacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Wydawane są publikacje w czasopismach naukowych poświęconych tej problematyce, poszerzające wiedzę merytoryczną lub zawierające wskazówki praktyczne doświadczonych pedagogów. W kolejnych krokach procedury związanej z awansem zawodowym, wychowawca przedszkola poznaje dokładniej przepisy Karty Nauczyciela, zawierającej prawa i obowiązki, oraz inne informacje dotyczące relacji służbowych. Dodatkowe szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających ścieżkę awansu zawodowego - od stażysty do nauczyciela dyplomowanego, ukazują zagadnienia w aspekcie prawnym i pod kątem etyki zawodowej. Dzięki takiemu wsparciu praca w przedszkolu jest o wiele łatwiejsza i daje nauczycielowi sporo zadowolenia.

 

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Ten komentarz czeka na zatwierdzenie (jest widoczny tylko dla Ciebie).
    Ilona O. · 4 miesięcy temu
    Praca nauczyciela w przedszkolu jest bardzo trudna, ale też wdzięczna i piękna na swój sposób... Bardzo doceniam to, że mogę na co dzień zajmować się dziećmi i obserwować, jak uczą się nowych rzeczy, wkraczając w świat. Od dzieci bardzo wiele sami możemy się nauczyć:) Polecam tę pracę, pomimo tego, że trzeba w sobie zbudować dużą cierpliwość